Cé muid?

August 14, 2012
0

Rossa Ó Snodaigh

Rossa Ó Snodaigh

Bunaitheoir agus ceoltóir lán aimseartha le Kíla ó 1987
Reactál imeachtaí Ghaeilge d’Fhéile Naomh Pádraig BÁC le 7 mbliain anuas
Reactáil Imeachtaí sa Puball Gaeilge ag An Picnic Aibhléiseach 2008/09/10/11/
Reactáil  Picnic Ráth Chairn 2010
Reactáil Seachtain na Gaeilge Chluainín 2012
Bhunaigh Cearnóg na gCainteoirí i mBÁC, Gaillimh agus Corcaigh. 2004
Reachtáil an Cupán Craic (Caifé Gaeilge) ag Junction Cluain Mealla 2010
Bhunaigh an Ciorcal Drumadóirachta i mBÁC  2005
Chathaoirleach ar choiste bunaithe Gaelscoil Chluainín 2006
IarChathaoirleach ar choiste bunaithe Gaelscoil Chluainín 2007-2012
Iar-Chathaoirleach ar choiste Glór Chluainín
Ball de bhord Splódar (Compántas Drámaíochta)
Ball coiste ógÓgras Chluainín

Dónal Ó Donnabháin

Dónal Ó Donnabháin

Comhreactálaí Imeachtaí sa Puball Gaeilge ag an Phicnic Aibhléiseach
2008/09/10/11
Comhreactálaí imeachtaí Ghaeilge sa Puball Gaeilge d’Fhéile Naomh
Pádraig BÁC 09/10/11
Léiritheóir na chláracha raidió ón Picnic,
Lá na nEalaíon UCD 2002
Cathaoirleach Lá na Micléinn
8 mblian taithí mar léiritheóir cláracha raidió ar Raidió na Life agus Newstalk.

Cuir Fios Orainn >>

Cúnamh uaidh Foras na Gaeilge