Cad a dhéanaimid?

August 14, 2012
0

Príomh-Eagraitheoirí Imeachtaí agus Féilte Gaeilge

Is eagras í Puball a eagraíonn imeachtaí Gaeilge ag féilte ar fud na tíre.

Tá teacht acu ar na siamsóirí is na hoirfidigh is fearr chun an féile gaeilge den scoth a léiriú.

Is féidir le Puball imeachtaí lán suime is splódar a eagrú do dhéagóirí, daoine fásta, daoine óga, iníonacha  is mic léinn nó don clann ar fad.

Oibríonn siad le fir grinn, comhluchtaí dramaíochta, comhluchtaí puipéidí, amhránaithe sean nós agus comhaimseartha, buíonn cheoil rac, classacach, dúchasach, 7rl – aisteoirí, fir is mná tí is siamsóirí stáitse de gach chineáil, ceoltóirí, craoltóirí, díospóraitheoirí, filí, gearr is fadscannánóirí.

Más Ceardlainn atá uaibh?

Tiocfaidh Puball ar na daoine cuí chun ceardlainn i nGaeilge ar aon ní ó speach dornálaíocht (kick boxing) go spionnáin (animations) ó dhamhsa sean nós  nó comhaimseartha go dáin sorcais ó dhromadoireacht samba go dromadóireacht africánach ó scríobh amhráin go scríobh scéalta go dearadh leabhair.

Níl srian leis an samhlaíocht agus í ar fad ar fáil inár dteanga féinig.

Cé Muid? >>

Féilte lenar oibrigh Puball leo:

Electric Picnic  2006/7/8/9/10/11/12

Cathar na Mart 2011

Féile lá ‘le Pádraig BÁC 2005/6/7/8/9/10/11/12

Junction Festival 2010

Ráth Cairn 2010

Institiúd na hÉireann An Lúbháin 2012

Sonraí Breise >>